https://nawigatorochrona.com.pl/wp-content/uploads/2020/12/dsc03777_1591992040106-720x570.jpeg

Grupa interwencyjna

Grupy interwencyjne to specjalnie dobrani pracownicy ochrony, poruszający się oznakowanymi pojazdami, pozostający w ciągłej gotowości do podjęcia interwencji. Grupy interwencyjne są także wsparciem dla ochrony fizycznej realizującej działania w obiektach.

Grupy szybkiego reagowania tworzą pracownicy ochrony o wysokim poziomie sprawności fizycznej, posiadający umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Skuteczność ich działania jest wspierana przez profesjonalne zaplecze techniczne

Podjazdy kontrolne to usługa realizowana przez nasze grupy interwencyjne. Polega ona na cyklicznym przeprowadzaniu patroli według tras wyznaczonych przez Elektroniczny System Kontroli. Harmonogram oraz częstotliwość podjazdów jest określana na podstawie analizy zagrożeń oraz oczekiwań Klienta. Ten rodzaj zlecenia może być obsługiwany jako usługa standardowa lub dodatkowa.

W obydwu przypadkach schemat akcji podjazdu kontrolnego jest następujący:

  • przyjazd do miejsca objętego usługą
  • weryfikacja stanu obiektu; sprawdzenie okien, instalacji sanitarnych, wyłączenie pozostawionego oświetlenia; częściowo są to zabiegi mające na celu redukcję kosztów mediów
  • potwierdzanie stanu faktycznego obiektu

Kolejną usługą świadczoną przez grupy interwencyjne jest asystowanie przy otwarciu i zamknięciu sklepów, banków, kantorów, a także eskorta przewozu towarów i dokumentów. W trakcie obsługi tego typu zleceń załoga grupy interwencyjnej działa zgodnie z ustalonymi procedurami bezpieczeństwa, wykorzystując jednocześnie środki i umiejętności, którymi dysponuje jako grupa szybkiego reagowania.

Działania prewencyjne

Usługa Patrolu to regularne podjazdy grup wykwalifikowanych pracowników, którzy wykonują obchody terenów posesji, osiedli mieszkaniowych lub parkingów. Możliwa wyrywkowa kontrola profesjonalnym alkomatem pracowników w ciągu całej doby

Działania interwencyjne

W przypadku wykrycia przez grupę patrolową aktów wandalizmu lub przestępstwa, pracownicy ochrony dążą do zatrzymania sprawców i powiadomienia odpowiednich służb (Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego).

Z usługi tej korzysta wiele posesji, wspólnot mieszkaniowych, zarządów administracyjnych osiedli oraz właścicieli parkingów strzeżonych.