https://nawigatorochrona.com.pl/wp-content/uploads/2021/04/178221012_313172073495177_1253248715909875566_n-scaled-720x500.jpg

Szkolenia z zakresu usług ochrony

KIEROWNIK DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA

Kierownik do spraw bezpieczeństwa to osoba wyznaczona przez organizatora, reprezentująca go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej. Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504) o bezpieczeństwie imprez masowych i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r (Dz. U. z 2017r. por. 1347 oraz z 2020r. poz. 1678) w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać Kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

Kto może zostać kierownikiem do spraw bezpieczeństwa?

Kierownikiem do spraw bezpieczeństwa może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła szkolenie, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo legitymuje się wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

TEMATY SZKOLENIA:

  • Szkolenie kierowników do spraw bezpieczeństwa trwa 58 godzin zajęć dydaktycznych.

Po zakończeniu zajęć odbędzie się godzinny egzamin.

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu - kierownik do spraw bezpieczeństwa otrzymuje zaświadczenie uprawniające do wykonywania zabezpieczenia imprez masowych.

Koszt szkolenia od jednej osoby wynosi: 400 zł.

W grupach powyżej 20 osób koszt od jednej osoby wynosi: 350zł.