KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY /245 godzin/ to podstawowy krok w przygotowaniu profesjonalnego pracownika ochrony i główny z oferowanych dla branży/w pakiecie kursy ochrony/, kurs umożliwiający uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zastąpił dawne licencje I i II stopnia i daje możliwość wykonywania m.in. takich zadań jak: ochrona osób, konwojowanie wartości pieniężnych, czynności związanych z użyciem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, czy kierowania zespołami pracowników ochrony. Kwalifikowani pracownicy ochrony to elita branży, wynagradzana znacznie wyżej niż pracownicy ochrony zajmujący się zwykłym dozorem mienia, posiadająca od nich znacznie większe uprawnienia ale też wiedzę i umiejętności praktyczne.

https://nawigatorochrona.com.pl/wp-content/uploads/2021/05/DSC03854-scaled-720x500.jpg
https://nawigatorochrona.com.pl/wp-content/uploads/2021/05/DSC03858-scaled-720x500.jpg
https://nawigatorochrona.com.pl/wp-content/uploads/2021/05/DSC03877-scaled-720x500.jpg

 

Kurs realizowany w formie zajęć stacjonarnych i praktycznych obejmuje:

BLOK OGÓLNOPRAWNY:

 • wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego,
 • wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy,
 • wybrane zagadnienia psychologii,
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

ZAGADNIENIA OCHRONY OSÓB I MIENIA:

 • taktyka wykonywania zadań ochrony osób,
 • taktyka wykonywania zadań ochrony mienia,
 • zakres pojęcia ochrona mienia,
 • ochrona transportowanych wartości pieniężnych,
 •  i elektroniczne systemy zabezpieczeń.

WYSZKOLENIE STRZELECKIE:

 •  budowa i zasady działania broni palnej,
 • zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną,
 • techniki posługiwania się bronią palną.

SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCJI

https://nawigatorochrona.com.pl/wp-content/uploads/2020/12/DSC04027-scaled-720x500.jpg
https://nawigatorochrona.com.pl/wp-content/uploads/2020/12/DSC04076-scaled-720x500.jpg
https://nawigatorochrona.com.pl/wp-content/uploads/2020/12/DSC04051-scaled-720x500.jpg

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Instruktorzy to trenerzy JUDO, JU-JITSU, trenerzy strzelectwa bojowego i technik interwencji, ratownicy medyczni KPP.

Cena kursu 1300 PLN

Kurs będzie organizowany po zebraniu grupy (10 -15 osób).