PRACOWNIK SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ

Służba porządkowe to osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora, działając na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504) o bezpieczeństwie imprez masowych i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r (Dz. U. z 2017r. por. 1347 oraz z 2020r. poz. 1678) w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać Kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

Kto może zostać członkiem służby porządkowej?

Członkiem służby może zostać osoba legitymująca się ważną licencją pracownika ochrony fizycznej.

TEMATY SZKOLENIA:

  • Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej - czas realizacji: 4 godziny
  • Wybrane zagadnienia z zakresu psychologii - czas realizacji: 2 godziny
  • Zapewnienie porządku podczas imprez masowych - czas realizacji: 14 godzin
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy - czas realizacji: 4 godziny

Szkolenie dla służb porządkowych trwa 24 godziny zajęć dydaktycznych.

Po zakończeniu zajęć odbędzie się godzinny egzamin.

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu - członek służby porządkowej otrzymuje zaświadczenie uprawniające do wykonywania zabezpieczenia imprez masowych.

Koszt szkolenia od jednej osoby wynosi: 100 złotych.

Natomiast w grupach powyżej 20 osób koszt od jednej osoby wynosi: 80 złotych.

https://nawigatorochrona.com.pl/wp-content/uploads/2021/02/83347455_885392541971711_5232840029866253291_o-720x500.jpg
https://nawigatorochrona.com.pl/wp-content/uploads/2021/02/120198463_376178306888584_6065614371548555326_n-720x500.jpg
https://nawigatorochrona.com.pl/wp-content/uploads/2020/12/120348867_361463261566389_7805343763456909087_n-720x500.jpg

 

PRACOWNIK SŁUŻBY INFORMACYJNEJ

Służba informacyjna to najbardziej liczna grupa osób uczestniczących w zabezpieczaniu imprezy masowej. Jest to nowa jednostka utworzona na mocy ustawy z dnia 20 marca 2009r o bezpieczeństwie imprez masowych, wzorowana na zachodnioeuropejskiej Stewardach.

Członkowie służby informacyjnej stanowią pierwsze i najważniejsze źródło kontaktu dla uczestnika imprezy masowej. To z nimi statystyczny uczestnik ma więcej styczności. Dla każdego organizatora imprezy masowej są oni najważniejszym ,,narzędziem" przekazywania informacji do widza, kibica, czy innej osoby przebywającej na danym obiekcie, terenie.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504) o bezpieczeństwie imprez masowych i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r (Dz. U. z 2017r. por. 1347 oraz z 2020r. poz. 1678) w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać Kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne.

Kto może przystąpić do szkolenie?

Każdy pełnoletni i niekarany obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.

TEMATY SZKOLENIA:

  • Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej - czas realizacji: 4 godziny
  • Zagadnienia prawne - czas realizacji: 2 godziny
  • Zabezpieczenie porządku publicznego podczas imprezy masowej - czas realizacji: 6 godzin
  • Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii - czas realizacji: 2 godziny
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy - czas realizacji: 4 godziny
  • Techniki interwencyjne - czas realizacji: 1 godzina

 

Szkolenie dla służb informacyjnych trwa 19 godzin zajęć dydaktycznych.

Po zakończeniu zajęć odbędzie się godzinny egzamin.

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu - członek służby informacyjnej otrzymuje zaświadczenie uprawniające do wykonywania zabezpieczenia imprez masowych.

Koszt szkolenia od jednej osoby wynosi: 130 złotych

Natomiast w grupach powyżej 20 osób koszt od jednej osoby wynosi: 120 złotych.

PROMOCJA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH: 100 złotych/os.