Rekomendacja PZPO na rok 2021

Mamy zaszczyt poinformować naszych szanownych Przyjaciół i Kontrahentów o przyznanej nam przez Polski Związek Pracodawców Ochrona rekomendacji na rok 2020. Niniejsza rekomendacja potwierdza naszą rzetelność, profesjonalizm oraz wysokie walory etyczno-zawodowe naszych działań. Dziękujemy za zaufanie.