Rekomendacje 2022

Mamy zaszczyt poinformować naszych szanownych Przyjaciół i Kontrahentów o przyznanej nam przez Polski Związek Pracodawców Ochrona rekomendacji na rok 2022.