//nawigatorochrona.com.pl/wp-content/uploads/2021/01/Serwis-Recepcyjny.png

Usługa recepcyjna realizowana przez pracowników

Agencji Ochrony NAWIGATOR SECURITY zapewnia niezakłócony rytm państwa biura i firmy.
W ramach obsługi sekretarsko-recepcyjnej realizujemy:

  • profesjonalną obsługę recepcji/sekretariatu w tym:
  • obsługę i zarządzanie salami konferencyjnymi
  • prowadzenie grafiku, przygotowanie oczekiwanych materiałów (np. biurowych) i cateringu
  • obsługę posiedzeń Zarządu i Walnych Zgromadzeń
  • obsługę urządzeń biurowych
  • znajomości aplikacji pakietu OFFICE
  • klauzula o zachowaniu tajemnicy służbowej
  • inne obowiązki uzgodnione z zamawiającym