Prezes Zarządu -  Wicedyrektor ośrodka szkolenia

Ponad 15 lat doświadczenia w zakresie:
ochrony osobistej, ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia, konwojowania wartości pieniężnych, realizacji przedsięwzięć artystycznych i imprez masowych, zarządzania magazynem broni, koordynowania zespołem ochrony

sporządzania planów ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, przygotowywania instrukcji i innej dokumentacji ochrony oraz odpowiednich procedur

wykształcenie średnie techniczne, duże doświadczenie w branży ochrony, kierownik do spraw bezpieczeństwa

DYREKTOR GENERALNY - członek zarządu, Dyrektor ośrodka szkolenia

Duże doświadczenie w branży ochrony, zarządzanie, nadzorowanie oraz optymalizacja kluczowych procesów zarządczych i operacyjnych,

Wykształcenie ekonomiczne, kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych

Koordynator ds. imprez masowych

Specjalista ds. zabezpieczeń eventów jest odpowiedzialna za działania w zakresie przygotowywania i organizacji imprez oraz innych wydarzeń branżowych, np. targów, wystaw, wyjazdów integracyjnych czy konferencji. Koordynuje współpracę z partnerami zewnętrznymi i podwykonawcam. Jest w stałym kontakcie z pracownikami.

Menadżer ds. ochrony - Oddział Kraków

Zarządza zespołem pracowników ochrony fizycznej w danym oddziale agencji, kontroluje zgodność wypełnianych przez nich obowiązków z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi oraz stan zabezpieczenia obsługiwanych obiektów, osób lub mienia.

Menadżer ds. monitoringu i analiz

Specjalista do spraw monitoringu – osoba odpowiedzialna za współpracę z dostawcami urządzeń i usług telekomunikacyjnych, wyznaczanie kierunków rozwoju firmy i świadczonych usług,  koordynację prac ekip monterskich i serwisowych oraz wykonywanie analiz na zlecenie klientów.

Przedstawiciel handlowy na terenie powiatu olkuskiego.

Osoba odpowiedzialna za a sprzedaż konkretnych produktów naszej firmy. Ponadto do jego zadań należą: ciągłe budowanie bazy klientów, budowanie z nimi relacji, tworzenie ofert oraz praca w terenie.  Jest w stałym kontakcie z obecnymi klientami w zakresie doradztwa usług ochrony.