Prezes Zarządu -  Wicedyrektor ośrodka szkolenia

Ponad 15 lat doświadczenia w zakresie:
ochrony osobistej, ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia, konwojowania wartości pieniężnych, realizacji przedsięwzięć artystycznych i imprez masowych, zarządzania magazynem broni, koordynowania zespołem ochrony

sporządzania planów ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, przygotowywania instrukcji i innej dokumentacji ochrony oraz odpowiednich procedur

wykształcenie średnie techniczne, duże doświadczenie w branży ochrony, kierownik do spraw bezpieczeństwa

DYREKTOR GENERALNY - członek zarządu, Dyrektor ośrodka szkolenia

Duże doświadczenie w branży ochrony, zarządzanie, nadzorowanie oraz optymalizacja kluczowych procesów zarządczych i operacyjnych,

Wykształcenie ekonomiczne, kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych

Koordynator ds. imprez masowych

Specjalista ds. zabezpieczeń eventów jest odpowiedzialna za działania w zakresie przygotowywania i organizacji imprez oraz innych wydarzeń branżowych, np. targów, wystaw, wyjazdów integracyjnych czy konferencji. Koordynuje współpracę z partnerami zewnętrznymi i podwykonawcam. Jest w stałym kontakcie z pracownikami.