DYREKTOR GENERALNY - Manager ds. Imprez Masowych, Dyrektor ośrodka szkolenia

Duże doświadczenie w branży ochrony, zarządzanie, nadzorowanie oraz optymalizacja kluczowych procesów zarządczych i operacyjnych,

Wykształcenie ekonomiczne, kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych

Menadżer ds ochrony - Koordynator ochrony, Wicedyrektor ośrodka szkolenia, Pełnomocnik firmy

Ponad 15 lat doświadczenia w zakresie:
ochrony osobistej, ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia, konwojowania wartości pieniężnych, realizacji przedsięwzięć artystycznych i imprez masowych, zarządzania magazynem broni, koordynowania zespołem ochrony

sporządzania planów ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, przygotowywania instrukcji i innej dokumentacji ochrony oraz odpowiednich procedur

wykształcenie średnie techniczne, duże doświadczenie w branży ochrony, kierownik do spraw bezpieczeństwa